KSIĘGA PRZYJĘĆ DO PRAWA MIEJSKIEGO, LIST DOBREGO URODZENIA