INFORMACJE O WYSTAWIE

    Prezentacja wystawy
“Źródła do dziejów Cieszyna – tajemnice warsztatu historyka regionalisty”
trwającej od 19 września 2007 do 11 stycznia 2008 r.

przygotowanej w ramach projektu „Wspólne źródła” dofinansowanego
ze środków EFRR – Fundusz Mikroprojektów
Interreg III A Czechy – Polska
w Euroregionie “Śląsk Cieszyński
– Těšínské Slezsko”

Wystawę przygotowali: Anna Rusok, Małgorzata Śliż

Materiały prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów:
Archiwum Państwowego w Katowicach. Oddział w Cieszynie
Książnicy Cieszyńskiej
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie